PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA A LA JUNTA ELECTORAL DEL CLUB CICLISTA ALT LLOBREGAT PLA I BAIXADA

 

Per la present ens dirigim al president de la Junta Electoral del Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, per que accepti la nostra candidatura per les eleccions a la Junta Directiva de l’entitat i que detallem:

 

President:

Secretari:

Tresorer:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

 

Atentament,

 

 

Balsareny-Navàs, ……… de …………………………………… del 2022