LA ROMÀNICA EN BTT

EL TRENCA-CAMES MÉS EXIGENT DE LA CATALUNYA CENTRAL

OPEN GRAN FONS FCC

 

REGLAMENT I NORMATIVA 2019

 1. La Romànica en BTT és una marxa no competitiva de resistència oberta als majors de 16 anys amb una bona condició física i experiència en marxes.
 2. Els menors d’edat podran participar únicament a La Romànica en BTT Curta i caldrà que complimentin l’autorització paterna i materna durant el procés d’inscripció.
 3. La marxa consta de dos recorreguts, curt i llarg, senyalitzats amb cinta plàstica cada 100/200mts i reforçades les cruïlles amb senyals amb fletxes de direcció de color blau i passos barrats de color vermell sobre fons blanc.
 4. L’organització es reserva el dret de modificar el traçat i de neutralitzar la totalitat o part de la prova en cas de força major, prioritzant sempre la seguretat i el benestar dels participants.
 5. La dades bàsiques de la marxa les trobareu en l’apartat de Fitxa Tècnica.
 6. És obligatori l’ús de casc homologat.
 7. Per participar és imprescindible la presentació de la llicència federativa de ciclisme de l’any en curs. En cas de no disposar de la mateixa, s’haurà de subscriure OBLIGATORIAMENT la llicencia de dia , vàlida pel dia de la marxa exclusivament.
 8. En el moment de recollir el dorsal s’haurà DE PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT LA LLICÈNCIA FEDERATIVA i el D.N.I
 9. Abans de la sortida caldrà obligatòriament fer el control de signatura establert per l’organització.
 10. La normativa, preus i terminis de les inscripcions es regiran per l’establert a l’apartat INSCRIPCIONS publicat a la web.
 11. L’organització es reserva el dret de tancar les inscripcions abans si el nombre d’inscrits arriba als 350.
 12. Els participants podran recollir els seus dorsals el dissabte 15 de Juny de 17:00 a 18:00 de la tarda i el diumenge 16 de Juny de les 6:30 a les 7:20 al Passeig de Ramon Vall, lloc de la sortida.
 13. Els dorsals s’han de fixar d’una forma visible a la part davantera de la bicicleta i no es podran retirar en tot el recorregut de la marxa. El fet de passar per un control sense el dorsal podrà comportar la desqualificació automàtica del participant. L’organització facilitarà material per subjectar el dorsal a la bicicleta.
 14. La inscripció dóna dret a dorsal, ús dels avituallaments distribuïts al llarg del recorregut, assistència mèdica en cas d’accident, retorn a punt de sortida en cas d’abandonament, bossa amb obsequis, tiquet de dinar, dret a participar en els sorteigs que es puguin fer i tots els serveis disponibles a l’arribada.
 15. A l’arribada l’organització proveirà als participants amb un àpat.
 16. A l’arribada l’organització proveirà als participants amb servei de manega per netejar la bicicleta i servei de dutxes. El lloc serà degudament indicat el dia de la marxa.
 17. Els participants estan obligats a sortir i a arribar al punt habilitat per l’organització de la prova i a passar pel control de sortida i arribada respectivament. Tanmateix estan oblidats a seguir en tot moment el traçat senyalitzat i a facilitar el seu número de dorsal als controls de pas establerts al llarg del recorregut. L’ incompliment d’aquest precepte provocarà la pèrdua de tots els drets.
 18. L’organització establirà els punts d’avituallament i controls de pas indicats en l’apartat de FITXA TÈCNICA de la web.
 19. L’equip escombra de l’organització sortirà darrera de l’últim corredor a un ritme equivalent a una velocitat constant de 9 km/h i serà l’encarregat de tancar oficialment els controls i la marxa.
 20. Tot participant superat per l’equip escombra serà comminat a abandonar i si ho desitja serà traslladat fins a la línia d’arribada a partir de qualsevol dels punts de control i avituallament.
 21. Tot participant que circuli per els controls horaris més tard de les hores màximes indicades quedaran fora de la marxa i per tant fora de tota cobertura de l’organització.
 22. L’organització no es fa responsable dels participants que passant pels controls horaris més tard de les hores màximes indicades, no vulguin abandonar i ser traslladats a la línea d’arribada.
 23. En cas d’abandonar la pedalada és obligatori comunicar-ho a l’organització en qualsevol dels controls o avituallaments.
 24. La marxa és oberta al transit rodat i els participants estan obligats a respectar escrupolosament el Codi de la Circulació en tot el recorregut; principalment en els trams asfaltats i en les travesses de carreteres i carrers del poble a la sortida i a l’arribada. Així mateix estan obligats a respectar i obeir totes les indicacions dels membres de l’Ordre Públic, Protecció Civil i de l’organització.
 25. L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, si bé vetllarà per tal d’evitar-los. L’entitat organitzadora no es fa responsable dels objectes que es perdin, o que els participants deixin a la sortida/arribada i/o als controls.
 26. Així mateix l’entitat organitzadora no es farà responsable dels danys derivats o ocasionats que no estiguin garantits en l’assegurança de la llicència esportiva.
 27. Exigim als participants que siguin molt i molt respectuosos amb la natura i els altres participants. Demanem que no deixin en el camí cap resta de material inorgànic com embalatges de barretes i líquids energètics i que els dipositin als contenidors de brossa que trobaran a tots els control i avituallaments. L’incompliment d’aquest article comportarà la retirada del dorsal i l’exclusió de la marxa en aquesta i futures edicions.
 28. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la pedalada, si bé l’organització podrà suspendre-la abans de sortir cap participant. En cas de suspensió, l’organització no retornarà l’import de les inscripcions però lliurarà als participants tots els regals que els hi corresponen.
 29. L’organització no retornarà l’import als inscrits que havent efectuat anticipadament el pagament de la inscripció no puguin córrer la prova. L’excepció serà per causes estrictes de força major i degudament verificades.
 30. L’organització no habilitarà espais específics per aparcament de vehicles. Tot i així en la web de la marxa es donaran indicacions dels indrets del poble on es pot aparcar.
 31. Les dades d’inscripció, nom, adreça, població, DNI, federat, data naixement i e-mail, s’incorporaran en una base de dades propietat del Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada per el seu tractament i explotació en properes edicions de la pedalada. Si hi teniu algun inconvenient, comuniqueu-ho per escrit al Club.
 32. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el participant dóna el seu consentiment exprés perquè el Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada pugui captar les imatges dels participants (menors inclosos) durant el desenvolupament d’aquesta activitat i les pugui reproduir i difondre per mitjà de qualsevol tipus de suport o canal de comunicació, i específicament en el lloc web de l’entitat. L’informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: C/ Àngel Guimerà, 17 – 08660  Balsareny
 33. El participant autoritza també les decisions mèdica-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema necessitat o d’emergència, i sota la pertinent direcció facultativa. Autoritza també a usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat en el cas de necessitar atenció mèdica.
 34. L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament.
 35. El fet d’inscriure’s, implica l’acceptació de tots els punts d’aquest reglament. L’incompliment per part dels participants d’alguna de les normes establertes suposarà la seva exclusió automàtica de la marxa.